1ος  Γύρος  15/1/17 

1. ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΟΠΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
2. ΓΑΣ «ΑΕΤΟΣ» ΟΣ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ 
4. ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣ ΠΕΡΑ


2ος  Γύρος  22/1/17

1. ΟΠΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΣ ΠΕΡΑ
2. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ - ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
3. ΟΣ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ 
4. ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ -  ΓΑΣ «ΑΕΤΟΣ»


3ος  Γύρος  29/1/17

1. ΓΑΣ «ΑΕΤΟΣ» - ΟΠΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ -  ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
3. ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ -  ΟΣ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
4. ΑΣ ΠΕΡΑ - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ


 4ος  Γύρος  5/2/17

1. ΟΠΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ -  ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ 
2. ΟΣ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣ ΠΕΡΑ 
3. ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ -  ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
4. ΓΑΣ «ΑΕΤΟΣ» -  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ


5ος Γύρος 12/2/17

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ -  ΟΠΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
2. ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ -  ΓΑΣ «ΑΕΤΟΣ» 
3. ΑΣ ΠΕΡΑ -  ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ :
4. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ - ΟΣ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


6ος Γύρος 19/2/17

1. ΟΠΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ -  ΟΣ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
2. ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ 
3. ΓΑΣ «ΑΕΤΟΣ» -  ΑΣ ΠΕΡΑ 
4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ -  ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ


7ος Γύρος 5/3/17

1. ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ -  ΟΠΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
2. ΑΣ ΠΕΡΑ -  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ 
3. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ - ΓΑΣ «ΑΕΤΟΣ» 
4. ΟΣ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ -  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ